Kto má dnes meniny?

Dnes má meniny:
,
zajtra má meniny:
.


Novinka prva

Testovanie noviniek. 


Firewood pytel na dřevo 140 x 193 cm

Kód produktu: firewood6.42 € s DPH

Dostupnosť: 10 dní

Hmotnosť 1000 g

SK : 

Firewood vrece na drevo 140 x 193 cm - vrecia na drevo sa používajú pri uskladňovaní štiepaného dreva na paletách. Firewood majú tvar sieťovaného rukávce s úväzky na spodnej aj hornej strane, ktoré slúžia k pritiahnutiu skladovaného dreva k palete. Tento spôsob zafixovanie dreva je veľmi stabilný, preto umožňuje stohovanie paliet. Po zakrytí plachtou môžeme nechať drevo vysychať na voľnom priestranstve bez nákladného budovania prístreškov. Vrecia na paletu sú vyrobené z kvalitného materiálu ktorý nepodlieha plesniam, ktorý je navyše odolný voči UV žiareniu. Firewood sa vyznačujú vysokou kvalitou, pevnosťou, odolnosťou a priaznivou cenou. Pre jednoduché plnenie slúži špeciálna konštrukcia (kovový stojan), vďaka ktorému je možné drevo úhľadne a rovnomerne do vreca na palete naskladať s maximálnym využitím objemu vreca. Jednoduchým zoskrutkovaním stien vznikne konštrukcia s odnímateľnou časťou. Naspodok konštrukcia sa umiestni paleta, potom sa na konštrukciu zvnútra upevní vrece na drevo. Firewood je najprv potrebné pripevniť k palete stiahnutím spodného úväzku tak, aby vrece paletu prekrýval cca 20 cm. Samotné skladanie dreva začíname uložením niekoľkých kusov do rohov vreca, čím dosiahneme stability celého balenia. Po naplnení firewood a stiahnutie vrchného úväzku sa odstráni odnímateľná časť statívu, potom možno zvyšok konštrukcie ľahko premiestniť k ďalšej palete. Konštrukciu možno behom okamihu rozložiť na 4 diely a nevyžaduje tak veľa priestoru na uschovanie. Statív na vrecia na drevo je vyrobený z kovu s antikoróznou úpravou. Štandardne dodávame v prevedení EURO (pre Europalety) Rozmery vrecia na drevo: 140 x 193 cm (pre Europalety) Prvý rozmer značí výšku firewood, druhý je polovicou jeho obvode. Ako postupovať pri uskladňovaní dreva s použitím konštrukcie 1) Statív zoskrutkujeme 3 zo stien 2) Dovnútra vsunieme paletu príslušného rozmeru 3) Štvrtú stenu iba zavesíme 4) Dovnútra statívu vložíme vrece na drevo a napneme ho cez horný okraj 5) Spodná úväzok stiahneme tak, aby vrece paletu prekrýval cca 20 cm od krajov 6) Do rohov vreca vložíme niekoľko kusov dreva pre zaistenie stability 7) Po naplnení vreca drevom zatiahneme vrchnú úväzok a dobre zaviažeme 8) Odstránime závesnú časť statívu 9) Statív potom môžeme presunúť k ďalšej palete TIP:? Najstabilnejšieho a nejestetičtějšího výsledok dosiahneme vtedy, ak budeme drevo do vreca rovnať? Stohovaním paliet s drevom šetríme skladovacie priestory? Pokiaľ s vrecom na drevo zaobchádzame s primeranou opatrnosťou, možno ho použiť opakovane:

 

CZ :

Firewood pytel na dřevo 140 x 193 cm - pytle na dřevo se používají při uskladňování štípaného dříví na paletách. Firewoody mají tvar síťovaného rukávce s úvazky na spodní i horní straně, které slouží k přitažení skladovaného dříví k paletě. Tento způsob zafixování dřeva je velice stabilní, proto umožňuje stohování palet. Po zakrytí plachtou můžeme nechat dřevo vysychat na volném prostranství bez nákladného budování přístřešků. Pytle na paletu jsou vyrobeny z kvalitního materiálu nepodléhajícího plísním, který je navíc odolný vůči UV záření. Firewoody se vyznačují vysokou kvalitou, pevností, odolností a příznivou cenou. Pro jednoduché plnění slouží speciální konstrukce (kovový stojan), díky němuž je možné dříví úhledně a stejnoměrně do pytle na paletě naskládat s maximálním využitím objemu pytle. Jednoduchým sešroubováním stěn vznikne konstrukce s odnímatelnou částí. Dospod konstrukce se umístí paleta, poté se na konstrukci zevnitř upevní pytel na dřevo. Firewood je nejprve třeba připevnit k paletě stažením spodního úvazku tak, aby pytel paletu překrýval cca 20 cm. Samotné skládání dříví začínáme uložením několika kusů do rohů pytle, čímž dosáhneme stability celého balení. Po naplnění firewoodu a stažení vrchního úvazku se odstraní odnímatelná část stativu, poté lze zbytek konstrukce snadno přemístit k další paletě. Konstrukci lze během okamžiku rozložit na 4 díly a nevyžaduje tak mnoho prostoru na uschování. Stativ na pytle na dřevo je vyroben z kovu s antikorozní úpravou. Standardně dodáváme v provedení EURO (pro Europalety) Rozměry pytle na dřevo: 140 x 193 cm (pro Europalety) První rozměr značí výšku firewoodu, druhý je polovinou jeho obvodu. Jak postupovat při uskladňování dřeva s použitím konstrukce 1) Stativ sešroubujeme 3 ze stěn 2) Dovnitř vsuneme paletu příslušného rozměru 3) Čtvrtou stěnu pouze zavěsíme 4) Dovnitř stativu vložíme pytel na dřevo a napneme jej přes horní okraj 5) Spodní úvazek stáhneme tak, aby pytel paletu překrýval cca 20 cm od krajů 6) Do rohů pytle vložíme několik kusů dřeva pro zajištění stability 7) Po naplnění pytle dřevem zatáhneme vrchní úvazek a dobře zavážeme 8) Odstraníme závěsnou část stativu 9) Stativ pak můžeme přesunout k další paletě TIP: ? Nejstabilnějšího a nejestetičtějšího výsledku dosáhneme tehdy, pokud budeme dříví do pytle rovnat ? Stohováním palet s dřívím šetříme skladovací prostory ? Pokud s pytlem na dřevo zacházíme s přiměřenou opatrností, lze jej použít opakovaně:


Otázka na predajcu


Loading
load

PRIHLÁSTE SA NA ODBER NOVINIEK